เพิ่มบทความใหม่  
 
 
ข่าว/กิจกรรม
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 19 ม.ค. 2559
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ได้ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
วันที่ 24 พ.ย. 2558
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
วันที่ 13 ต.ค. 2558
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
วันที่ 13 ต.ค. 2558
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
ผวจ.มุกดาหาร ต้อนรับคณะนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมนำเสนอศักยภาพความพร้อมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
วันที่ 29 ส.ค. 2558
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
ผวจ.มุกดาหาร กล่าวต้อนรับนายสมชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ และบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน รวมทั้งข้อมูลการดำเนินงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
วันที่ 29 ส.ค. 2558
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำรวจพื้นที่สำหรับใช้ในการจัดตั้งศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
วันที่ 29 ส.ค. 2558
--------------------------------------------------------------
 
 
 
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดมุกดาหาร (One Stop Service : OSS) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1
 
              โทรศัพท์/โทรสาร 042-611-330 โทร.มท. 49029 E-mail : province_muk@hotmail.com