เพิ่มบทความใหม่  
 
 
ข่าว/กิจกรรม
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม การติดตามความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
วันที่ 26 ต.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 09 ต.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๔ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ณ เมืองมะละกา รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย
วันที่ 04 ต.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 19 ม.ค. 2559
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ได้ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
วันที่ 24 พ.ย. 2558
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
วันที่ 13 ต.ค. 2558
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
วันที่ 13 ต.ค. 2558
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
ผวจ.มุกดาหาร ต้อนรับคณะนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมนำเสนอศักยภาพความพร้อมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
วันที่ 29 ส.ค. 2558
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
ผวจ.มุกดาหาร กล่าวต้อนรับนายสมชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ และบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน รวมทั้งข้อมูลการดำเนินงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
วันที่ 29 ส.ค. 2558
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำรวจพื้นที่สำหรับใช้ในการจัดตั้งศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
วันที่ 29 ส.ค. 2558
--------------------------------------------------------------
 • อ่านข่าวทั้งหมด...
 •  
   
   
  ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดมุกดาหาร (One Stop Service : OSS) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1
   
                โทรศัพท์/โทรสาร 042-611-330 โทร.มท. 49029 E-mail : province_muk@hotmail.com