นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร​ (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่​ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร​ (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่​ 1/2562​ เพื่อเป็นกลไกลสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเศรฐกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์

ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว​ ชั้น​ 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 01 ก.พ. 2562
เวลา 03:42:37 น.
Untitled Document
 
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดมุกดาหาร (One Stop Service : OSS) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1
 
              โทรศัพท์/โทรสาร 042-611-330 โทร.มท. 49029 E-mail : province_muk@hotmail.com