นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร​ (กรอ.จ.มห.)

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร​ (กรอ.จ.มห.) ครั้งที่​ 3/2562​ เพื่อเป็นกลไกสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารให้บรรลุผลสำเร็จ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง

ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น​ 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 มี.ค. 2562
เวลา 04:02:38 น.
Untitled Document
 
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดมุกดาหาร (One Stop Service : OSS) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1
 
              โทรศัพท์/โทรสาร 042-611-330 โทร.มท. 49029 E-mail : province_muk@hotmail.com