นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

วันที่ 13 ต.ค.2558 เวลา 10.00 น. นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 ต.ค. 2558
เวลา 11:46:55 น.
Untitled Document
 
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดมุกดาหาร (One Stop Service : OSS) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1
 
              โทรศัพท์/โทรสาร 042-611-330 โทร.มท. 49029 E-mail : province_muk@hotmail.com