เพิ่มบทความใหม่

" แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนและศึกษาการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร "
ประเภทบทความ คำสั่งแต่งตั้ง วันที่ 30 สิงหาคม 2558 
 

" แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร "
ประเภทบทความ คำสั่งแต่งตั้ง วันที่ 30 สิงหาคม 2558 
 

| | |
  เรคคอร์ด 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2
Untitled Document
 
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดมุกดาหาร (One Stop Service : OSS) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1
 
              โทรศัพท์/โทรสาร 042-611-330 โทร.มท. 49029 E-mail : province_muk@hotmail.com