เพิ่มบทความใหม่  
   

" กำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2544 "
ประเภทบทความ กฎระเบียบ วันที่ 30 สิงหาคม 2558 
 

" กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2544 "
ประเภทบทความ กฎระเบียบ วันที่ 30 สิงหาคม 2558 
 

" กำหนดทุนขั้นต่ำและระยะเวลาในการนำหรือส่งทุนขั้นต่ำ เข้ามาในประเทศไทย พ.ศ.2545 "
ประเภทบทความ กฎระเบียบ วันที่ 30 สิงหาคม 2558 
 

" กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามมาตรา 17 พ.ศ.2546 "
ประเภทบทความ กฎระเบียบ วันที่ 30 สิงหาคม 2558 
 

" กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต ระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว "
ประเภทบทความ กฎระเบียบ วันที่ 30 สิงหาคม 2558 
 

| | ถัดไป >> | สุดท้าย >|
  เรคคอร์ด 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 10
Untitled Document
 
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนจังหวัดมุกดาหาร (One Stop Service : OSS) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1
 
              โทรศัพท์/โทรสาร 042-611-330 โทร.มท. 49029 E-mail : province_muk@hotmail.com